Biyolojik Arıtma Sistemleri

Biyolojik arıtma sistemleri genel olarak atık su içerisinde çözünmüş halde bulunan organik kirleticilerin canlı organizmalar vasıtasıyla parçalanması işlemidir.

Çözünmüş ve kolloid organik maddeler basit çökeltme metotları ile arıtılamayacağı için bu maddelerin çökelebilen katılara dönüştürülmesi gerekmektedir. Söz konusu dönüşüm biyolojik arıtma metodu kullanılarak, bu maddeler ile mikroorganizmaları (bakteriyi) bir araya getirmekle gerçekleşir.

Atık suyun içerisinde bulunan kirletici maddeler mikroorganizmalar tarafından parçalanarak karbondioksit ve suya dönüşmektedir. Parçalama işlemi sonunda temizlenmiş olan atık su üstte kalırken mikroorganizmalar dibe çökerler. Bu sisteme aktif çamur sistemi de denilmektedir. Ülkemizde kullanılan en yaygın biyolojik arıtma sistemi aktif çamurdur.

Prometsu Arıtma Sistemleri

Üçevler Mah. Ritim Sk. No:11 K:4 D:9

Nilüfer/BURSA