Çamur Susuzlaştırma Sistemleri

Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel işlemlerdir.

Bu sayede;

• Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyeti önemli ölçüde azalır.

• Suyu alınmış çamur daha kolay işlenir.

• Yakma işleminden önce su alma işlemi çamurun enerji içeriğini arttırır.

• Kompostlama öncesi gözenek malzemesi miktarını azaltmak için kullanılır.

• Koku giderimi için aşırı nemin alınması sağlanır.

• Depolama sahasında sızıntı suyu oluşumunun azaltılması sağlanır.


Arıtma tesislerinde Yüksek çamur Keki konsantrasyonu ve yüksek AKM giderimi nedeniyle tercih sebebidir.