İleri Arıtma Teknolojileri

Klasik arıtma sistemleri çıkışında arıtılmış atıksuda kalan AKM, çözünmüş madde, organik maddeler vb. gibi kirleticilerin de arıtımı ilave arıtma sistemlerini gerektirmekte olup bu sistemlere ileri arıtma sistemleri denmektedir. Bu kirleticiler organik maddeler, askıda katı maddeler, inorganik maddeler (Ca, K, SO4,fosfat, nitrat vb.) veya kompleks sentetik organik bileşikler olabilmektedir.

Atıksuyun içerdiği amonyum iyonları, azot bakterileri yardımıyla nitrifikasyon kademesinde önce nitrite ve sonra nitrata dönüştürülür. Daha sonra denitrifikasyon kademesinde anoksik şartlar altında azot gazı hâlinde atıksudan uzaklaştırılır.

Arıtma tesisi çıkış suyunun alıcı ortama verilmesinden önce suda bulunan bakteri ve virüslerin uzaklaştırılması işlemidir.

Atıksudaki çözünmüş maddelerin elverişli bir ara yüzeyde toplanması işlemidir.

Atıksu arıtma tesislerinde, Biyolojik arıtma ve kimyasal arıtma işlemlerinde yeterince giderilemeyen, askıda katı maddelerin tutulması amacıyla uygulanan yöntemdir.

Fosfor bileşiklerini gidermek için kimyasal ve biyolojik metotlar ayrı ayrı veya birlikte kullanılır. Kimyasal arıtmada kimyasal maddeler kullanılarak yüksek pH değerinde fosfor, fosfat tuzları hâlinde çöktürülür. Biyolojik metotlarla fosfor arıtımı, biyolojik arıtma sırasında fosfatın mikroorganizmalarca alınması ile sağlanır.

Endüstriyel atıksu arıtımında kullanılan, atıksu bünyesinde istenmeyen anyon ve katyonların uygun bir anyon ve katyon tipi iyon değiştirici kolonda tutulması işlemidir.

Yarı geçirgen ince zarların (membran) kullanıldığı ters osmoz işlemine benzeyen basınçlı membran filtrasyonu yöntemidir. Bu yöntemde yağ/su emülsiyonu içerisinde dağılan yağ damlacıkları, ince bir membran yardımı ile filtre edilerek su fazından ayrılır. Ultrafiltrasyondan önce arıtılması düşünülen emülsiyonun bir ön arıtma işlemine tutulmasında fayda vardır. Bu işlem, emülsiyon kırma maddeleri ile gerçekleştirilir ve yağ ile su fazı ayrılır.

Atıksu arıtma tesislerinde, atıksuyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla genellikle endüstriyel atıksu arıtımında kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması ya da geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulayan sistemidir.

Prometsu Arıtma Sistemleri

Üçevler Mah. Ritim Sk. No:11 K:4 D:9

Nilüfer/BURSA