Kimyasal Arıtma Sistemleri

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi yada kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir. Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde sıkça kullanılan bir yöntem olan kimyasal arıtma prosesi belirli temel aşamalardan ve proseslerden oluşmaktadır.

Kimyasal arıtma prosesleri ; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.

Atıksu arıtma tesislerinde asidik ve bazik karakterdeki atıksuların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir. Atıksuyun pH'nın ayarlanması kimyasal çöktürme işleminde reaksiyonların gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Nötralizasyon işleminde kullanılan ekipmanlar, mekanik karıştırıcı, kimyasal madde depolama tankları, kimyasal madde dozaj pompaları, pH kontrol sistemidir.

Arıtma tesislerinde uygulanan Flokülasyon (yumaklaştırma) işlemi, atıksuyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.

İyon değiştirme, iyon değiştirici reçine ve su arasındaki iyon değiş tokuş işlemidir. Suda çözünebilen maddelerin sebep oldukları en bilinen problem sertliktir. Sertliğe suda çözünmüş hâlde bulunan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) sebep olmaktadır. Sertlik; temizlik malzemelerinin fazla kullanılmasına, borularda tıkanmalara, ısıtıcı ve buhar üretici cihazlarda verimsizliğe, enerji kayıplarına, suda lezzetsizliğe ve birçok problemin oluşmasına neden olmaktadır.

Sudaki patojen mikroorganizmaların yok edilmesi maksadıyla dezenfeksiyon yapılır. Dezenfeksiyon işleminde en çok klor kullanılmaktadır. Klorlama ünitesi, suya ilave edilen klorun depo edildiği ve dozlamaya hazır hâle getirildiği ünitedir.

Atıksu Arıtma tesislerinde, Koagülant maddelerin uygun pH’da atıksuya ilave edilmesi ile atıksuyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.

Kimyasal arıtma sistemlerinden biri olan Aktif oksijen (Ozon O3), bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur.

Prometsu Arıtma Sistemleri

Üçevler Mah. Ritim Sk. No:11 K:4 D:9

Nilüfer/BURSA