Bilgileriniz

Firma Ünvanı:

Yetkili Ad Soyad:

İrtibat Telefonu:

GSM (Alternatif):

E Posta:

Adres:

Firma Faaliyet Sektörü:

Günlük Atık Su Miktarı:

Atıksu Karakteri
(varsa analiz sonucu):

Atıksuyun
Deşarj Edileceği Yer: